Paslaugų teikimo sąlygos

Apžvalga

Ši svetainė yra valdoma UAB "Internetas visiems" ir jos prekės ženklo "BaltiBalti". Visoje svetainėje terminai "mes", "mus" ir "mūsų" reiškia "BaltiBalti", UAB "Intrenetas visiems". "BaltiBalti", UAB "Internetas visiems" siūlo šią svetainę, įskaitant visą informaciją, įrankius ir paslaugas, kurias galite gauti iš šios svetainės jums, vartotojui, jei jūs sutinkate su visais čia nurodytais terminais, sąlygomis, politika ir pranešimais.

Apsilankę mūsų svetainėje ir / arba įsigydami ką nors iš mūsų, jūs gaunate mūsų "Paslaugą" ir sutinkate laikytis šių sąlygų ("Paslaugų teikimo sąlygos", "Sąlygos"), įskaitant tas papildomas taisykles ir sąlygas bei politiką. Čia nurodytos ir (arba) prieinamos hipersaitus. Šios Paslaugų teikimo sąlygos taikomos visiems svetainės vartotojams, įskaitant be apribojimų vartotojus, kurie yra naršyklės, pardavėjai, klientai, prekybininkai ir (arba) turinio autoriai.

Prašome atidžiai perskaityti šias Paslaugų teikimo sąlygas prieš pradėdami naudotis mūsų tinklalapiu. Prisijunkdami prie bet kurios svetainės dalies arba naudodami ją, jūs sutinkate laikytis šių paslaugų teikimo sąlygų. Jei nesutinkate su visomis šio susitarimo sąlygomis, jūs negalite pasiekti svetainės arba naudotis jokiomis paslaugomis. Jei šios Paslaugų teikimo sąlygos laikomos pasiūlymu, tai jo priėmimas yra aiškiai apribotas šiomis Paslaugų teikimo sąlygomis.

Bet kurioms naujoms funkcijoms ar įrankiams, kurie pridedami prie dabartinės parduotuvės, taip pat taikomos Paslaugų teikimo sąlygos. Šiame puslapyje bet kuriuo metu galite peržiūrėti naujausią Paslaugų teikimo sąlygų versiją. Mes pasiliekame teisę atnaujinti arba pakeisti bet kurią šių Paslaugų teikimo sąlygų dalį, paskelbdami atnaujinimus ir / ar pakeitimus mūsų svetainėje. Jūsų atsakomybė yra reguliariai tikrinti šį puslapį dėl pakeitimų. Jūsų tolesnis naudojimas arba prieiga prie svetainės po paskelbtų pakeitimų yra jų priėmimas.

Mūsų parduotuvė yra "Shopify Inc.". Jie teikia mums internetinę elektroninės prekybos platformą, kuri leidžia mums parduoti savo produktus ir paslaugas.

1 SKIRSNIS. ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS TERMINAI

Sutinku su šiomis Paslaugų teikimo sąlygomis. Jūs pareiškiate, kad jūsų valstybėje ar gyvenamosios vietos provincijoje esate ne jaunesni nei jūsų dauguma, arba jūs esate daugumos jūsų valstybėje ar gyvenamosios vietos provincijoje, ir jūs mums davėte sutikimą leisti bet kuriam jūsų nepilnamečiui priklausantiems asmenims naudotis šia svetaine.

Jūs negalite naudoti mūsų produktų pagal neteisėtą ar neleistiną paskirtį, be to, naudodamiesi Paslauga galite pažeisti bet kokius jūsų jurisdikcijos įstatymus (įskaitant, bet neapsiribojant, autorių teisių įstatymus).

Negalima perduoti jokių "kirminų" ar virusų ar bet kokio destruktyvaus pobūdžio kodo.

Bet kokios Sąlygos pažeidimas leis nedelsiant nutraukti Paslaugų teikimą.

2 SKIRSNIS. BENDROSIOS SĄLYGOS 

Mes pasiliekame teisę nebeteikti paslaugų visiems, betkuriuo metu dėl bet kokios priežasties.

Jūs suprantate, kad jūsų turinys (neįskaitant kredito kortelės informacijos) gali būti perkeltas nešifruotas apimant: a) perdavimus įvairiuose tinkluose; ir b) pakeitimus atitinkančius ir suderintus su jungiamųjų tinklų ar prietaisų techniniais reikalavimais. Kredito kortelių informacija visada yra užšifruojama perkeliant į tinklus.

Jūs sutinkate neperduoti, kopijuoti, parduoti, perparduoti ar naudoti bet kokios Paslaugos dalies, Paslaugos naudojimo ar prieigos prie Paslaugos ar bet kokių kontaktinių asmenų, esančių interneto svetainėje, per kurią ši paslauga teikiama, be raštiško mūsų raštiško leidimo.

Šioje sutartyje naudojamos antraštės įtraukiamos tik patogumui ir neapsiriboja ar kitaip nepažeidžia šių sąlygų.

3 SKIRSNIS. TIKSLUMAS, IŠSAMUMAS IR INFORMACIJOS LAIKYMASIS

Mes neprisiimame atsakomybės, jei šioje svetainėje pateikta informacija nėra tiksli, išsami arba kintama. Šioje svetainėje pateikta medžiaga pateikiama tik bendrajai informacijai, todėl neturėtų būti remiamasi arba naudojamas kaip vienintelis pagrindas priimti sprendimus, nesusijusius su pirminiais, tikslesniais, išsamesniais ar laiku pateikiamais informacijos šaltiniais. Jūs prisiimate visą riziką susijusia su informacija ir medžiaga pateikta šioje svetainėje.

Ši svetainė gali turėti tam tikrą istorinę informaciją. Istorinė informacija, nebūtinai, nėra dabartinė ir pateikiama tik į jūsų nuoroda. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šios svetainės turinį, tačiau mes neturime įsipareigoti atnaujinti bet kokią informaciją mūsų svetainėje. Jūs sutinkate, kad jūsų atsakomybė yra kontroliuoti mūsų svetainės pakeitimus.

4 SKIRSNIS. PAKEITIMAI PASLAUGOMS IR KAINOMS

Mūsų produktų kainos gali būti keičiamos be įspėjimo.

Mes pasiliekame teisę bet kada ar bet kuriuo metu be įspėjimo pakeisti ar nutraukti Paslaugą (ar bet kurią jos dalį ar turinį).

Mes neprisiimame atsakomybės jums ar jokiai trečiajai šaliai už bet kokius pakeitimus, kainų pakeitimus, sustabdymą ar nutraukimą.

5 SKIRSNIS. PRODUKTAI AR PASLAUGOS (jei taikoma)

Tam tikri produktai ar paslaugos gali būti prieinamos tik svetainėje. Šių produktų ar paslaugų gali būti ribotas kiekis ir jie gali būti grąžinami arba keičiami tik pagal mūsų grąžinimo politiką.

Mes stengėmės kuo tiksliau parodyti mūsų parduotuvėje esančių produktų spalvas ir vaizdus. Mes negalime garantuoti, kad jūsų kompiuterio monitoriaus ekranas tiksliai perteiks spalvą.

Mes pasiliekame teisę, tačiau neprivalome apriboti mūsų produktų ar Paslaugų pardavimo bet kuriam asmeniui, geografiniam regionui ar jurisdikcijai. Mes galime pasinaudoti šia teise kiekvienu konkrečiu atveju. Mes pasiliekame teisę apriboti bet kokių siūlomų produktų ar paslaugų kiekį. Visi produktų aprašymai ar produktų kainos gali būti keičiamos bet kuriuo metu be įspėjimo, priklausomai mūsų nuožiūra. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu nutraukti bet kokį gaminio pardavimą. Kiekvienas bet kokio produkto ar paslaugos pasiūlymas šioje svetainėje yra negaliojantis, jei tai draudžiama.

Mes neteigiame, kad kokių nors produktų, paslaugų, informacijos ar kitokios medžiagos, kurias įsigijote ar įsigijote, kokybė atitiks jūsų lūkesčius arba kad bet kokios paslaugos klaidos bus ištaisytos.

6 SKIRSNIS. SĄSKAITOS IR INFORMACIJOS TIKSLUMAS

Mes pasiliekame teisę atsisakyti bet kokio užsakymo, kurį pateikiate su mumis. Mes, savo nuožiūra, galime riboti arba atšaukti įsigytus kiekius vienam asmeniui, vienam namų ūkiui ar užsakymui. Šie apribojimai gali būti užsakymai, kuriuos teikia ta pati kliento sąskaita, ta pati kredito kortelė ir (arba) užsakymai, naudojantys tą patį atsiskaitymo ir (arba) pristatymo adresą. Jei užsakymą pakeisime arba atšauksime, mes galime bandyti jums pranešti susisiekę  el. Paštu ir / ar atsiskaitymo adresu / telefono numeriu, pateiktu užsakymo pateikimo metu. Mes pasiliekame teisę apriboti ar uždrausti užsakymus, kurie, mūsų nuomone, yra parduodami prekiautojų, perpardavėjų ar platintojų.

Jūs sutinkate pateikti dabartinę, išsamią ir tikslią pirkimo ir paskyros informaciją apie visus mūsų parduotuvėje padarytus pirkinius. Jūs sutinkate nedelsiant atnaujinti savo paskyrą ir kitą informaciją, įskaitant jūsų el. Pašto adresą ir kredito kortelių numerius bei galiojimo datą, kad galėtume užbaigti savo operacijas ir susisiekti su jumis, jei reikia. 

Norėdami sužinoti daugiau, peržiūrėkite mūsų grąžinimo politiką.

7 SKIRSNIS. PASIRINKIMO ĮRANKIAI 

Mes galime suteikti jums prieigą prie trečiųjų šalių įrankių, kurių mes nesekame, nekontroliuojame ir nenaudojame.

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad mes suteikiame prieigą prie tokių priemonių "kaip yra" ir "kaip galima" be jokios garantijos, pareiškimų ar bet kokių sąlygų ir be jokio patvirtinimo. Mes neprisiimame jokios atsakomybės dėl pasirinktinių trečiųjų šalių įrankių naudojimų.

Bet koks naudojimasis jūsų pasirinktinėmis priemonėmis, siūlomomis svetainėje, yra visiškai priklausomas nuo jūsų pačių rizikos, todėl turėtumėte užtikrinti, kad jūs susipažinę su sąlygomis ir patvirtinte jas, kurių įrankius teikia trečiosios šalies tiekėjai.

Mes taip pat galime ateityje pasiūlyti naujas paslaugas ir (arba) funkcijas per svetainę (įskaitant naujų priemonių ir išteklių išleidimą). Tokioms naujoms funkcijoms ir (arba) paslaugoms taip pat bus taikomos šios Paslaugų teikimo sąlygos.

8 SKIRSNIS. NUORODOS Į TREČIASIAS ŠALIS

Tam tikras turinys, produktai ir paslaugos, teikiamos per mūsų Paslaugą, gali būti trečiųjų šalių.

Trečiųjų šalių nuorodos šioje svetainėje gali nukreipti jus į trečiųjų šalių svetaines, kurios nėra susijusios su mumis. Mes neprisiimame atsakomybės už turinio  tikslumo nagrinėjimą ar įvertinimą, mes negarantuojame ir nenešame jokios atsakomybės už trečiųjų šalių medžiagas ar svetaines, bet kokias kitas medžiagas, produktus ar trečiųjų šalių paslaugas.

Mes neprisiimame atsakomybės už jokią žalą ar nuostolius, susijusius su prekių, paslaugų, išteklių, turinio pirkimu ar naudojimu, ar bet kokių kitų sandorių, atliekamų su bet kokiomis trečiųjų šalių svetainėmis. Kruopščiai peržiūrėkite trečiosios šalies politiką ir praktiką ir įsitikinkite, kad supratote jas prieš pradedant bet kokį sandorį. Skundai, pretenzijos, problemos ar klausimai, susiję su trečiųjų šalių produktais, turėtų būti nukreipti trečiajai šaliai.

9 SKIRSNIS. NAUDOTOJO ATSILIEPIMAI, PASTABOS IR KITOS PAREIGOS

Jei, mūsų prašymu, atsiųsite tam tikras konkrečias paraiškas (pvz., Konkurso įrašus) arba be mūsų prašymo, siųsite kūrybines idėjas, pasiūlymus, planus ar kitas medžiagas (internetu, elektroniniu paštu, paštu ar kitu būdu) (kartu - "pastabos"), jūs sutinkate, kad galime bet kuriuo metu be apribojimų, redaguoti, kopijuoti, skelbti, platinti, versti ir kitaip naudoti bet kokiame kanale pastabas, atsiliepimus kuriuos mums pateikiate. Mes galime ir privalome (1) palikti pastabas konfidencias; (2) sumokėti kompensaciją už komentarus; arba (3) atsakyti į bet kokias pastabas.

Mes galime, tačiau neprivalome stebėti, redaguoti ar šalinti turinį, kurį nustatome savo nuožiūra, kurie: neteisėti, įžeidžiantys, grasinantys, klastingi, šmeižikiški, pornografiniai, nepadorūs ar kitaip neigiami arba pažeidžia bet kurios šalies intelektinę nuosavybę arba šias Paslaugų teikimo sąlygas .

Jūs sutinkate, kad jūsų pastabos nepažeis jokios trečiosios šalies teisės, įskaitant autorių teises, prekės ženklą, privatumą, asmenybę ar kitą asmeninę ar nuosavybės teisę. Taip pat sutinkate, kad jūsų pastabose nebus klastingos ar kitokios neteisėtos, įžeidžiančios ar nesąžiningos medžiagos. Sutinkate, kad jose nebus kompiuterių virusų ar kitų kenkėjiškų programų, kurios bet kokiu būdu galėtų turėti įtakos Paslaugų ar bet kurios kitos susijusios svetainės veikimui. Jūs negalite naudoti klaidingo el. Pašto adreso, apsimesti kitais asmenimis, išskyrus save, ar kitokiu būdu klaidinti mus ar trečiąsias šalis dėl bet kokių pastabų šaltinio. Jūs esate vienintelis atsakingas už visas jūsų pateiktas pastabas ir jų tikslumą. Mes neprisiimame atsakomybės ir įsipareigojimų už jūsų arba trečiosios šalies pateiktas pastabas.

10 SKIRSNIS. ASMENINĖ INFORMACIJA

Jūsų pateiktą asmeninę informaciją reglamentuoja mūsų privatumo politika. Norėdami peržiūrėti mūsų privatumo politiką, žiūrėkite skiltyje „Privatumo politika“.

11 SKIRSNIS. KLAIDOS, NEAPIBRĖŽTUMAI IR NUOSTOLIAI

Kartais mūsų svetainėje ar Paslaugoje gali būti informacijos, kurioje yra spausdinimo klaidų, netikslumų ar praleidimų, kurie gali būti susiję su produktų aprašymais, kainomis, reklaminėmis akcijomis, pasiūlymais, produktų pristatymo mokesčiais, tranzito trukme ir prieinamumu. Mes pasiliekame teisę ištaisyti bet kokias klaidas, netikslumus ar praleidimus, keisti ar atnaujinti informaciją arba atšaukti užsakymus, jei bet kokia informacija Paslaugoje ar bet kuriame susijusiame tinklalapyje bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo (įskaitant pateikus užsakymą) yra neteisinga.

Mes nesame įsipareigoję atnaujinti, keisti ar išaiškinti informaciją apie Paslaugą ar prekę bet kuriame kitame susijusiame tinklalapyje, bet neapribojant, informaciją apie kainas, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymai. Neteikiame jokių nurodytų atnaujinimų ar atnaujinimo datų, taikomų Paslaugoje ar bet kuriame susijusiame tinklalapyje. Nenurodome, kad visa informacija, pateikta Paslaugoje ar bet kuriame susijusiame tinklalapyje, buvo pakeista ar atnaujinta.

12 SKIRSNIS. DRAUDŽIAMAS NAUDOJIMAS 

Be kitų draudimų, nurodytų Paslaugų teikimo sąlygose, jums draudžiama naudoti svetainę ar jos turinį: a) bet kokiu neteisėtu tikslu; b) pakviesti kitus atlikti ar dalyvauti bet kokiuose neteisėtuose veiksmuose; (c) pažeisti bet kokius tarptautinius, federalinius, provincijų ar valstijos įstatymus, taisykles, įstatymus ar vietos įstatymus; (d) pažeisti ar kitaip paveikti mūsų intelektinės nuosavybės teises ar kitų asmenų intelektinės nuosavybės teises; e) priekabiauti, piktnaudžiauti, įžeisti, pakenkti, gundyti, šmeižti, žeminti, bauginti ar diskriminuoti dėl lyties, seksualinės orientacijos, religijos, tautybės, rasės, amžiaus, nacionalinės kilmės ar negalios; (f) teikti klaidingą arba klaidinančią informaciją; (g) įkelti arba perduoti virusus ar bet kokį kitą kenkėjišką kodą, kuris bus arba gali būti naudojamas, įtakojant Paslaugų arba bet kurios susijusios svetainės, kitų tinklalapių ar interneto funkcionalumui ar veikimui; (h) rinkti arba sekti kitų asmenų asmeninę informaciją; (i) šlamštas, "phish", "pharm", "voras", nuskaitymas ar įsilaužimas; (j) už bet kokį nesąžiningą ar amoralų tikslą; (k) trukdyti arba apeiti Paslaugos ar bet kurios kitos susijusios svetainės, kitų tinklalapių ar interneto saugumo funkcijas. Mes pasiliekame teisę nutraukti jūsų naudojimąsi Paslauga ar bet kuria susijusia tinklaviete dėl bet kokio draudžiamo naudojimo pažeidimo.

13 SKIRSNIS. GARANTIJŲ ATSISAKYMAS; ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS 

Mes negarantuojame, kad jūsų naudojimasis mūsų paslaugomis bus nenutrūkstamas, savalaikis, saugus ar be klaidų.

Mes neginčijame, kad rezultatai, kuriuos galima gauti naudojant paslaugą, bus tikslūs arba patikimi.

Jūs sutinkate, kad kartais mes galime pašalinti paslaugą neribotam laikui arba atšaukti paslaugą bet kuriuo metu, jūsų neįspėję.

Jūs visiškai sutinkate, kad jūsų naudojimasis arba nesugebėjimas naudotis paslauga yra jūsų pačių rizika. Visi produktai ir paslaugos, teikiami jums (išskyrus atvejus, kai tai aiškiai nurodėme mes), pateikiami "kaip yra" ir "kaip galima" jūsų naudojimui be jokio atstovavimo, garantijų ar bet kokių sąlygų. Neturi įtakos į visas numanomas garantijas ar prekybines sąlygas, prekybinę kokybę, tinkamumą konkrečiam tikslui, ilgaamžiškumą, pavadinimą ir pažeidimą.

BaltiBalti, UAB "Internetas visiems", mūsų direktoriai, darbuotojai, filialai, atstovai, rangovai, internai, tiekėjai, paslaugų teikėjai ar licencijų išdavėjai jokiu būdu neatsako už bet kokius sužalojimus, nuostolius, pretenzijas ar bet kokius tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius specialiuosius arba bet kokios kitokios rūšies nuostolius, įskaitant, be kita ko, prarastą pelną, prarastas pajamas, prarastus sutaupymus, duomenų praradimą, pakeitimo išlaidas ar panašius nuostolius, nesvarbu, ar jie yra sutartyje civilinės teisės(įskaitant aplaidumą), ar griežtos atsakomybės ar kt. pažeidimai, kylantys iš jūsų bet kokios paslaugos ar bet kokių produktų, įsigytų naudojant paslaugą. Naudojimas ar bet koks kitas reikalavimas, susijęs bet kokiu būdu su jūsų naudojimu susijusioje paslaugoje ar bet kokioje prekėje, įskaitant bet kokio turinio arba bet kokios klaidos ar praleidimus bet kokiame bet kokios rūšies nuostoliai ar žala, patirta dėl paslaugos ar bet kokio turinio (ar produkto), kurį paskelbė, perdavė ar kitaip pasiūlė per paslaugą, net jei buvo informuota apie jų galimybę. Kadangi kai kurios valstybės ar jurisdikcijos neleidžia išskirti ar apriboti atsakomybės už pasekmes ar atsitiktinius nuostolius, tai tokiose valstybėse ar jurisdikcijose, mūsų atsakomybė ribojama tiek, kiek leidžiama pagal įstatymą.

14 SKIRSNIS. KOMPENSACIJOS 

Jūs sutinkate saugoti "BaltiBalti", UAB "Internetas visiems" ir mūsų patronuojančiąsias, dukterines įmones, filialus, partnerius, direktorius, agentus, rangovus, licencijų išdavėjus, paslaugų teikėjus, subrangovus, tiekėjus, stažuotojus ir darbuotojus, neteikti jiems pretenzijų ar reikalavimų, įskaitant pagrįstą bet kokios trečiosios šalies atliktų advokatų honorarų, susijusių su šių Paslaugų teikimo sąlygų pažeidimu, su jais susijusių dokumentų, arba bet kurio įstatymo pažeidimo ar trečiosios šalies teisių pažeidimu.

15 SKIRSNIS. ATSKYRIMAS

Jei bet kuri iš šių Paslaugų teikimo sąlygų nuostata laikoma neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama, tokia nuostata vis tiek turi būti vykdoma kuo plačiau, kaip tai numato taikytini įstatymai, o neįvykdyta dalis laikoma atskirta nuo šių "Paslaugų teikimo sąlygos", tokia nuostata neturi įtakos kitų likusių nuostatų galiojimui ir vykdymo užtikrinimui.

16 SKIRSNIS. NUTRAUKIMAS

Šalių įsipareigojimai ir įsipareigojimų vykdymas, atsirandantys iki sutarties galiojimo pabaigos, išlieka po šio susitarimo nutraukimo visais atvejais.

Jūs galite nutraukti šias Paslaugų teikimo sąlygas bet kuriuo metu, pranešdami mums, kad nebenorite naudotis mūsų Paslaugomis arba nutraukus mūsų svetainės naudojimą.

Jei jums nepavyks arba manote, kad nepavyko laikytis visų šių Paslaugų teikimo sąlygų ar nuostatų, mes taip pat galime nutraukti šį susitarimą bet kuriuo metu be įspėjimo, ir jūs būsite atsakingi už visus moketinus mokėjimus iki sutarties nutraukimo datos imtinai; ir (arba) atitinkamai gali uždrausti naudotis mūsų Paslaugomis (ar bet kuria jų dalimi).

17 SKIRSNIS. BENDRAS SUSITARIMAS

Mūsų nesugebėjimas pasinaudoti ar įgyvendinti šių Paslaugų teikimo sąlygų ar nuostatų nėra tokios teisės ar nuostatos atsisakymas.

Šios Paslaugų teikimo sąlygos ir bet kokia politika ar veiklos taisyklės, kurias mes paskelbėme šioje svetainėje ar Paslaugoje, yra visa sutartis ir supratimas tarp jūsų ir mūsų ir reglamentuojančių jūsų naudojimąsi Paslauga, pakeičiant bet kokius anksčiau ar tuo pačiu metu galiojančius susitarimus, pranešimus ir pasiūlymus, tiek žodžiu, tiek raštu, tarp jūsų ir mūsų (įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias ankstesnes Paslaugų teikimo sąlygų versijas).

Bet kokios šių Paslaugų teikimo sąlygų aiškinimo dviprasmybės negali būti aiškinamos prieš redakcinę partiją.

18 SKIRSNIS. REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI 

Šios Paslaugų teikimo sąlygos ir visi atskiri susitarimai, pagal kuriuos mes teikiame jums Paslaugas, yra reguliuojami ir aiškinami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

 19 SKIRSNIS. PAKEITIMŲ KEITIMAS 

Šiame puslapyje bet kuriuo metu galite peržiūrėti naujausią Paslaugų teikimo sąlygų versiją.

Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra atnaujinti, keisti ar pakeisti bet kurią šių Paslaugų teikimo sąlygų dalį paskelbdami atnaujinimus ir pakeitimus mūsų svetainėje. Jūsų atsakomybė yra reguliariai tikrinti mūsų svetainę dėl pakeitimų. Jūsų tolesnis naudojimasis mūsų tinklalapiu, Paslauga ar prieiga po paskelbimo apie bet kokius šių Paslaugų teikimo sąlygų pakeitimus, reiškia šių pakeitimų priėmimą.

 20 SKIRSNIS. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

 Klausimai apie Paslaugų teikimo sąlygas turėtų būti siunčiami mums info@baltibalti.lt